Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chronoscope
chronoscope
['krɔnəskoup]
danh từ
máy đo tốc độ tên đạn(Tech) máy hiện thời gian

/'krɔnəskoup/

danh từ
máy đo tốc độ tên đạn

Related search result for "chronoscope"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.