Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
choroid
choroid
['kourɔid]
danh từ
(giải phẫu) màng trạch


/'kourɔid/

danh từ
(giải phẫu) màng trạch

Related search result for "choroid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.