Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chop-chop
chop-chop
['t∫ɔp't∫ɔp]
phó từ
(từ lóng) nhanh
thán từ
nhanh lên!


/'tʃɔp'tʃɔp/

phó từ
(từ lóng) nhanh

thán từ
nhanh lên!

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chop-chop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.