Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chivalrous
chivalrous
['∫ivəlrəs]
tính từ
(thơ ca) có vẻ hiệp sĩ, có phong cách hiệp sĩ; nghĩa hiệp, hào hiệp


/'ʃivəlrəs/

tính từ
(thơ ca) có vẻ hiệp sĩ, có phong cách hiệp sĩ; nghĩa hiệp, hào hiệp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chivalrous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.