Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chitterling
chitterling
['t∫itəliη]
danh từ, (thường) số nhiều
ruột non (lợn...)


/'tʃitəliɳ/

danh từ, (thường) số nhiều
ruột non (lợn...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.