Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chimera
chimera
[kai'miərə]
danh từ
(thần thoại Hy-lạp) quái vật đuôi rắn mình dê đầu sư tử
ngáo ộp
điều hão huyền, điều ảo tưởng


/kai'miərə/

danh từ
(thần thoại Hy-lạp) quái vật đuôi rắn mình dê đầu sư tử
ngáo ộp
điều hão huyền, điều ảo tưởng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chimera"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.