Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
child

child


child

A child is a young person.

[t∫aild]
danh từ, số nhiều children
trai hoặc gái dưới tuổi dậy thì; đứa bé; đứa trẻ
a child of six
đứa bé lên sáu
a child actor
diễn viên thiếu niên
đứa con (con gái hoặc con trai ở bất kỳ tuổi nào)
she's married with three children
cô ấy có chồng và đã có ba con
đứa trẻ chưa sinh hoặc sơ sinh
she's expecting her first child
cô ấy đang có thai đứa con đầu lòng
người hoặc cái gì chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của một thời kỳ, địa điểm hoặc của một người; (nghĩa bóng) kết quả, hậu quả, sản phẩm
she's a real child of the (19) 60's
cô ta đúng là con người của những năm 60
sin is often the child of idleness
tội lỗi thường là do vô công rỗi nghề mà ra
người lớn mà tính như trẻ con
why can a man of forty be such a child?
tại sao một người 40 tuổi lại trẻ con đến thế?
người thiếu kinh nghiệm
he's a child in financial matters
anh ta rất non nớt về chuyện tiền nong
to be with child
có mang; có thai
the child is father of the man
(tục ngữ) những kinh nghiệm của thời thơ ấu quyết định tính cách của con người lúc trưởng thành
to be far gone with child
có mang sắp đến tháng đẻ
burnt child dreads the fire
(xem) fire
this child
(từ lóng) bõ già này
from a child
từ lúc còn thơ
spare the rod and spoil the child
thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
an only child
con duy nhất trong gia đình, con một(Tech) con

/tʃaild/

danh từ, số nhiều children
đứa bé, đứa trẻ
đứa con
(nghĩa bóng) kết quả, hậu quả, sản phẩm
sin is often the child of idleness tội lỗi thường là do vô công rỗi nghề mà sinh ra
người lớn mà tính như trẻ con !to be far gone with child
có mang sắp đến tháng đẻ !burnt child dreads the fire
(xem) fire !this child
(từ lóng) bõ già này !from a child
từ lúc còn thơ

▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    baby kid
Related search result for "child"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.