Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chickling
chickling
['t∫ikliη]
danh từ
(thực vật học) cây đậu tằm


/'tʃikliɳ/

danh từ
(thực vật học) cây đậu tằm

Related search result for "chickling"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.