Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chiếc bóngadjective
Lonely shadow

[chiếc bóng]
alone, lonely
Người về chiếc bóng năm canh (truyện Kiều )
She walked back home to face the night aloneGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.