Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chiêu đãiverb
To receive, to entertain
chiêu đãi khách quốc tế to receive foreign guests

[chiêu đãi]
to receive
Chiêu đãi khách quốc tế
To receive foreign guests
Thủ tướng chính phủ mở tiệc chiêu đãi trọng thể nhân dịp quốc khánh
The Prime Minister gave a formal National Day reception
xem thết đãiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.