Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cherry

cherry
['t∫eri]
tính từ
đỏ màu anh đào
cherry lips
môi màu đỏ anh đào


/'tʃeri/

tính từ
đỏ màu anh đào
cherry lips môi màu đỏ anh đào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cherry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.