Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cherish
cherish
['t∫eri∫]
ngoại động từ
yêu mến, yêu thương, yêu dấu
to cherish one's children
thương yêu con cái
(nghĩa bóng) giữ trong lòng, nuôi ấp ủ
to cherish hopes
nuôi hy vọng


/'tʃeriʃ/

ngoại động từ
yêu mến, yêu thương, yêu dấu
to cherish one's children thương yêu con cái
(nghĩa bóng) giữ trong lòng, nuôi ấp ủ
to cherish hopes nuôi hy vọng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cherish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.