Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chemotherapy




chemotherapy
[,kemou'θerəpi]
danh từ
(y học) phép chữa hoá học, hoá học trị liệu


/,kemou'θerəpi/

danh từ
(y học) phép chữa hoá học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.