Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chemise

chemise
[∫i'mi:z]
danh từ
áo lót phụ nữ


/ʃi'mi:z/

danh từ
áo lót phụ nữ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chemise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.