Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cheep
cheep
[t∫ip]
danh từ
tiếng chim chiếp (tiếng chim non)
nội động từ
chim chiếp (tiếng chim non)


/tʃip/

danh từ
tiếng chim chiếp (tiếng chim non)

nội động từ
chim chiếp (tiếng chim non)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cheep"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.