Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
check-room
check-room
['t∫ekru:m]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng giữ những đồ vật bị bỏ quên
nơi gửi áo mũ (ở rạp hát...)


/tʃekrum/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng gửi đồ đạc
nơi gửi áo mũ (ở rạp hát...)

Related search result for "check-room"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.