Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
check mark    Chuyên ngành kinh tế
dấu hiệu kiểm soát (biểu thị đã kiểm tra, đối chiếu)
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: toán & tin
dấu kiểm tra
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
mốc kiểm tra


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.