Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
check/tʃek/

danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) cheque

danh từ

sự cản trở, sự ngăn cản; sự kìm hãm; sự hạn chế; sự chặn lại; người chống cự, người ngăn cản, vật cản

    to put a check on something cản trở việc gì; kìm hãm việc gì; hạn chế việc gì

    to keep a check on; to keep in check hạn chế; kìm hãm

    to hold someone in check cản ai tiến lên, chặn đứng lại

(săn bắn) sự mất vết, sự mất hơi

    to come to a check mất vết, mất hơi

sự dừng lại, sự ngừng lại

(quân sự) sự thua nhẹ

    to meet with a check bị thua nhẹ

sự kiểm tra, sự kiểm soát, sự kiểm lại; dấu ghi đã kiểm tra (đã kiểm soát)

hoá đơn, giấy ghi tiền (khách hàng phải trả ở khách sạn)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (đánh bài) thẻ

kiểu kẻ ô vuông, kiểu ca rô; vải kẻ ô vuông, vải ca rô

(đánh cờ) sự chiếu tướng

    check! chiếu tướng!

!to pass in (cash, hand in) one's check

chết

ngoại động từ

cản, cản trở; chăn, ngăn chặn; kìm, kiềm chế, nén, dằn (lòng)

    he couldn't check his anger hắn không kìm được tức giận

    we must check the bloody hand of imperialism chúng ta phải chặn bàn tay đẫm máu của chủ nghĩa đế quốc

kiểm tra, kiểm soát; kiểm lại; đánh dấu đã kiểm soát

    please, check these figures làm ơn soát lại những con số này

quở trách, trách mắng

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gửi, ký gửi

    have you checked all you luggage? anh đã gửi hết hành lý chưa?

(đánh cờ) chiếu (tướng)

nội động từ

ngập ngừng, do dự

dừng lại, đứng lại (chó săn; vì lạc vết, hoặc để đánh hơi)

!to check in

ghi tên khi đến

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghi tên lấy phòng ở khách sạn

!to check out

ghi tên khi ra về (sau ngày làm việc)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trả buồng khách sạn

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chết ngoẻo

!to check up

kiểm tra, soát lại; chữa (bài)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "check"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.