Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cheapness
cheapness
['t∫i:pnis]
danh từ
sự rẻ, sự rẻ tiền ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))


/'tʃi:pnis/

danh từ
sự rẻ, sự rẻ tiền ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cheapness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.