Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chap-book
chap-book
['t∫æpbuk]
danh từ
sách văn học dân gian (vè, (thơ ca)...) bán rong


/'tʃæpbuk/

danh từ
sách văn học dân gian (vè, thơ ca...) bán rong

Related search result for "chap-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.