Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
changeful
changeful
['t∫eindʒful]
tính từ
luôn luôn thay đổi, không ngừng biến chuyển; bất thường


/'tʃeindʤful/

tính từ
luôn luôn thay đổi, không ngừng biến chuyển; bất thường

Related search result for "changeful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.