Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chance-medley
chance-medley
['t∫ɑ:ns,medli]
danh từ
(pháp lý) tội ngộ sát
sự vô ý, sự bất cẩn


/'tʃɑ:ns,medli/

danh từ
(pháp lý) tội ngộ sát
sự vô ý, sự bất cẩn

Related search result for "chance-medley"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.