Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chalk talk
chalk+talk
['t∫ɔ:ktɔ:k]
danh từ
buổi nói chuyện có minh hoạ trên bảng đen


/'tʃɔ:ktɔ:k/

danh từ
buổi nói chuyện có minh hoạ trên bảng đen

Related search result for "chalk talk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.