Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chairmanship
chairmanship
['t∫eəmən∫ip]
danh từ
chức chủ tịch


/'tʃeəmənʃip/

danh từ
chức chủ tịch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.