Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chứ lị


[chứ lị]
On the contrary, certainly, surely; naturally, of course
anh bảo quyển sách không hay à? Hay lắm chứ lị!
you say this book is not interesting ? On the contrary, very interesting!On the contrary, certainly
anh bảo quyển sách không hay à? Hay lắm chứ lị! you say this book is not interesting? On the contrary, very interesting!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.