Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chủ bàinoun
Trump card
đánh chủ bài to play the trump card

[chủ bài]
danh từ
trump-card; ace in the hole
tung chủ bài ra
to play one's trump-card; to play one's ace
đơn vị chủ bài của địch
the enemy main units; the enemy crack unitsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.