Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chỉ giáoverb
To counsel
xin chỉ giáo cho những chỗ thiếu sót please counsel me about my shortcomings
những lời chỉ giáo chân tình wholehearted counsel

[chỉ giáo]
động từ
To counsel, give instructions
xin chỉ giáo cho những chỗ thiếu sót
please counsel me about my shortcomings
những lời chỉ giáo chân tình
wholehearted counselGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.