Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chệnh choạngadj
Staggering, unsteady, tottery
đi chệnh choạng to stagger
bị trúng đạn, chiếc máy bay chệnh choạng hit by a bullet, the plane staggered
tay lái chệnh choạng unsteady steering

[chệnh choạng]
to stagger; to be unsteady/tottery
Bị trúng đạn, chiếc máy bay chệnh choạng
Hit by a bullet, the plane staggered
Tay lái chệnh choạng
Unsteady steering
Đi chệnh choạng
To walk unsteadilyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.