Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chẳng vừa


[chẳng vừa]
No less terrible.
Cậu ta cũng chẳng vừa đâu
He is no less terrible, he is as terrible as anybody.No less terrible
Cậu ta cũng chẳng vừa đâu He is no less terrible, he is as terrible as anybody


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.