Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chướngadj
Offending the sight, unaesthetic, unseemly, unsound, unpalatablẹ.
cái giừơng kê ngay giữa phòng, chướng lắm! how unaesthetic to put a bed right in the middle of the room!
câu nói nghe rất chướng how unpalatable that statement!
ăn mặc lố lăng chướng cả mắt such excentric clothing is a real eyesore

[chướng]
unaesthetic; unseemly; unpalatable
Cái giường kê ngay giữa phòng, chướng lắm!
How unaesthetic to put a bed right in the middle of the room!
Câu nói nghe rất chướng
How unpalatable that statement!
Ăn mặc lố lăng chướng cả mắt
Such excentric clothing is a real eyesore
changeable; temperamental; capriciousGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.