Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chú dẫn


[chú dẫn]
Note, quotation, annotate
sách có chú dẫn đầy đủ
a book with complete notes and related quotations
lời chú dẫn của tác giả
the author's notesNote and quotation
sách có chú dẫn đầy đủ a book with complete notes and related quotations
lời chú dẫn của tác giả the author's notes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.