Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chùngverb
Như chùn
adj
Slack
dây đàn chùng a slack musical chord
Baggy
quần chùng baggy trousers

[chùng]
slack; loose
Dây đàn chùng
A slack musical chord
baggy
Quần chùng
Baggy trousersGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.