Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chòngverb
To tease (nói về trẻ em)
lũ trẻ thích chòng nhau the children like to tease each other

[chòng]
động từ
To tease (nói về trẻ em)
lũ trẻ thích chòng nhau
the children like to tease each otherGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.