Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chân giá trịnoun
True worth
chân giá trị của con người the true worth of man

[chân giá trị]
intrinsic value; true worth; true value
Chân giá trị của con người
The true worth of manGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.