Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ceylonese
ceylonese
[,si:lə'ni:z]
tính từ
(thuộc) Xơ-ri-lan-ca
danh từ
người Xơ-ri-lan-ca


/,si:lə'ni:z/

tính từ
(thuộc) Xơ-ri-lan-ca

danh từ
người Xơ-ri-lan-ca

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ceylonese"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.