Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
celestial bodies
celestial+bodies
[si'lesjəl'bɔdiz]
danh từ số nhiều
các thiên thể (mặt trời và các ngôi sao chẳng hạn)


/si'lesjəl'bɔdiz/

danh từ số nhiều
thiên thể

Related search result for "celestial bodies"
  • Words contain "celestial bodies" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    nhà trời Hà Nội

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.