Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
celeste
celeste
[si'lest]
danh từ
màu xanh da trời
tính từ
xanh da trời


/si'lest/

danh từ
màu xanh da trời

tính từ
xanh da trời

Related search result for "celeste"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.