Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
categorical
categorical
[,kæti'gɔrikəl]
tính từ
tuyệt đối, khẳng định, vô điều kiện
rõ ràng, minh bạch; xác thực(thuộc) phạm trù

/,kæti'gɔrikəl/

tính từ
tuyệt đối, khẳng định, vô điều kiện
rõ ràng, minh bạch; xác thực

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "categorical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.