Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
categorical imperative
categorical+imperative
[kæti'gɔrik(əl)im'perətiv]
danh từ
mệnh lệnh đạo đức bắt buột phải thi hànhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.