Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carefree
carefree
['keəfri:]
tính từ
vô tư lự, thảnh thơi


/'keəfri:/

tính từ
vô tư lự, thảnh thơi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.