Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caravanserai
caravanserai
[,kærə'vænsərai]
Cách viết khác:
serai
[se'rai]
danh từ
sự tạm nghỉ qua đêm
khách sạn lớn, nhà trọ lớn


/,kærə'vænsərai/ (serai) /se'rai/

danh từ
tạm nghỉ qua sa mạc
khách sạn lớn, nhà trọ lớn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.