Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
captiousness
captiousness
['kæp∫əsnis]
danh từ
tính xảo trá, tính nguỵ biện; sự tìm cách đưa vào tròng
tính hay bắt bẻ, tính xoi mói


/'kæpʃəsnis/

danh từ
tính xảo trá, tính nguỵ biện; sự tìm cách đưa vào tròng
tính hay bắt bẻ, tính xoi mói


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.