Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
capitulum
danh từ
số nhiều capitula
(thực vật) đầu; mõm
cụm hoa dạng đầucapitulum
[kə'pitjuləm ; kə'pit∫ələm]
danh từ, số nhiều capitula
(thực vật) đầu; mõm
cụm hoa dạng đầuGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.