Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cantata
cantata
[kæn'tɑ:tə]
danh từ
(âm nhạc) cantat


/kæn'tɑ:tə/

danh từ
(âm nhạc) cantat

Related search result for "cantata"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.