Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cantankerous
cantankerous
[kən'tæηkərəs]
tính từ
khó tính, hay gắt gỏng
hay gây gỗ, thích cãi nhau


/kən'tæɳkərəs/

tính từ
khó tính, hay gắt gỏng
hay gây gỗ, thích cãi nhau

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cantankerous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.