Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cannibalism
cannibalism
['kænibəlizm]
danh từ
tục ăn thịt người; tục ăn thịt đồng loại


/'kænibəlizm/

danh từ
tục ăn thịt người


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.