Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cannibal
cannibal
['kænibəl]
danh từ
kẻ ăn thịt người
thú ăn thịt đồng loại
tính từ
ăn thịt người
a cannibal tribe
bộ lạc ăn thịt người


/'kænibəl/

danh từ
người ăn thịt người
thú ăn thịt đồng loại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cannibal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.