Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cang
cang
[kæη]
Cách viết khác:
cangue
[kæη]
danh từ
gông cùm


/kæɳ/ (cangue) /kæɳ/

danh từ
gông

Related search result for "cang"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.