Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cam-shaft
cam-shaft
['kæm∫ɑ:ft]
danh từ
(kỹ thuật) trục phân phối, trục cam(cơ học) trục cam; trục phân phối

/'kæmʃɑ:ft/

danh từ
(kỹ thuật) trục phân phối, trục cam

Related search result for "cam-shaft"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.