Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
call on
call+on

[call on]
saying && slang
ask, request
I may call on you to speak at the meeting. Will you speak to us?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.